Välkommen till Zedén Yverås & Livsredskap

Arbetar med den spännande kombinationen juridik (specialisering djurens hälso- och sjukvård) samt arbetslivspedagogik (ledarskap, organisation, lärande i arbetslivet). Välkommen på webbkurs!Registera dig